Bakka Bu’iinsa Baatirii Forklift Elektirikii Gatii 24V/36V/48V/60V/72V/80V/Nu Qunnamaa Oomishaa Baatirii Asiidii Liid

¥4,600.00¥52,800.00

(Made in China), (WhatsApp+86 17817703765), Ergaa Addunyaa, Qulqullina Ol’aanaa, Gatii Salphaa, Dhiyeessaa Baatirii Forklift Elektirikii Konkolaataa Fe’umsaa Industirii/Stacker/Meeshaalee Qabuu Konkolaataa/Trailer/2V Baatirii Liidii-Asiidii/Baatirii Dandeettii Guddaa Adda Ta’e . Hojii irra kan oolu: forkliftii paaletii / forkliftii stacker / forklift counterbalance / forklift reach / forklift picking / forklift daandii irraa fagaatu / forklift hojii ulfaataa / telescopic forklift / ibsaafi moodeelota 300 ol 180ah |210ah |240ah |280ah |320ah |350ah |380ah | 400ah | 420ah | 450ah | 460ah | 480ah | 500ah | 520ah | 560ah | 580ah | 600ah | 620ah | 630ah | 680ah | 700ah | 720ah | 750ah | 780ah | 800ah | 820ah | 860ah | 900ah | 960ah | 1000ah | 1050ah | 1150ah |1200ah/Modeelota dabalataaf tajaajila maamiltootaa qunnamaa.

Clear
SKU: N/A Category:

Qajeelfama ajaja baatirii forklift:
Maamilchi yeroo baatirii ajaju: maqaa konkolaataa, moodeela, ibsa baatirii fi moodeela, sadarkaa voolteejii (V) fi dandeettii (AH), guddina guddaa saanduqa sibiilaa (dheerina*bal’ina*olka’iinsa/olka’iinsa waliigalaa) beeksisuu qaba. , walqabsiistota ( Plug) ibsaafi moodeelota, yoo danda’ame suuraa baatirii waliin (guutummaa baatirii gadi ilaaluu).
Sababa baay’ina moodeelota oomishaa fi naannolee bal’aa hirmaatan irraa kan ka’e kaffaltiin ergaa murtaa’uu hin danda’u. Maamilchi teessoo buufata doonii/buufata xiyyaaraa barbaachisaa ta’e kennuu qaba, akkasumas kaffaltii barbaachisaa ta’eef tajaajila maamilaa qunnamuu qaba. Hubannoo keessaniif galatoomaa.Deeggarsa customized capacity 160-1200AH
Adeemsa oomisha baatirii forklift:
01 Umurii tajaajilaa dheeraa
Gabatee pozaatiivii baatirii tuuboo, gabatee negaatiivii immoo paastaa dha, dandeettii olaanaa, mormii keessoo gadi aanaa, raawwii ho’a olaanaa fi gadi aanaa tasgabbaa’aa fi umurii tajaajilaa dheeraa qaba
fi faayidaa gurguddoo biroo, kan akka raawwii gaarii gadi fagoo chaarjii-discharge.
02 Giriidiin dandeettii xuuxuu gaarii qaba
Meeshaan alayidii adda ta’e kun qulqullina olaanaa elementii baay’ee liidiin irratti hundaa’e du’a gadi naquutiin uumame. Giriidiin kun dandeettii xuuxuu fi dandeettii ‘creep resistance’ olaanaa qaba, giiridii biroo caalaa ol’aanaadha.
03Wantaan baatirii gaarii dha
Seelii tokkichi waldichaa ykn wayaa socho’aa ta’een kan walqabatu yoo ta’u, walsimannaa baatirii gaarii fi dalagaa cimaa gadi fageenyaan ba’uu irraa fayyisuu qaba.
04Adeemsa boca gabatee fayyisuu sadarkaa olaanaa
Teeknooloojii boca keessoo sadarkaa olaanaa biyya keessaa fudhachuu, qulqullina oomishaa cimsee to’achuu, fi madaallii, walsimannaa, tasgabbii fi amanamummaa baatirii tokkoon tokkoon isaanii ergamuu dura guutummaatti wabii kennuu.
05 Tuubii poliyester cimina guddaa qabu
Fayyadamni tuubii poliyester cimina olaanaa qabuu fi adda baastuu boorsaa PE rakkoo ciccituu tuubii yeroo itti fayyadamaa fi rakkoo gabaabduu deendraayitii liidiin garee elektiroodii sarkiyuutii gabaabaa gama lamaan keessa seenuu bu’a qabeessa ta’een furuu danda’a, kunis gahumsa baatirii oksijiinii irra deebiin walitti makamuu mirkaneessa deebii wanta tokko.
05Qolli isaa meeshaa PP sadarkaa olaanaa irraa hojjetame
Qolli fi haguuggii baatirii meeshaa PP sadarkaa olaanaa qabu, teeknooloojii kompiitaraa guutummaatti ofumaan ho’a cufuu, shookii hin dandeenye, dhangala’uu hin dandeenye, fi ho’a ol’aanaa dandamachuu irraa kan hojjetame yoo ta’u, oomishni kun akka turu taasisa.
Moodeelota hojiirra oolan: 1.1.
Forkliftii Heelii / Forkliftii Hangzhou / Forkliftii Linde / Forkliftii Toyota / Forkliftii TCM / Forkliftii Komatsu / Forkliftii Hyundai / .
Forkliftii Longgong / Forkliftii Jianghuai / Forkliftii Tailifu / Forkliftii Lizhiyou / Forkliftii Daewoo / Forkliftii Xilin / Forkliftii Hyster / .
BT Forkliftii / Kobelco Forklift / STILL Forkliftii / Jungheinrich Forkliftii / Nuoli Forkliftii / Sumitomo Forkliftii / Sochii Forkliftii / .
Dalian Forklift / Liugong Forklift / Doosan Forklift / Niuli Forkliftii / Tiyou Forkliftii / Baoli Forkliftii / Mitsubishi Forklift / Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo.
Nisaan Forkliftii/ Jixinxiang Forkliftii/ Youen Forkliftii/ Kilaarkii Forkliftii/ Kelang Forkliftii/ Zhuoyi Forkliftii/ Zhongli Forkliftii/
Max Forklift / Youjia Forklift / Cape Forklift / Dalong Forklift / Zoomlion Forkliftii / Forkliftii Gingilchaa Guddaa / Forkliftii Chery / .
Viking Forklift / He Forklift / Shantui Forklift / Inni Forkliftii Sammuu qabu / Forkliftii Dongfanghong / Forkliftii Jingjiang / Forkliftii Xiagong / .
Weishihai Forklift / BYD Forklift / Seiko Forklift / Himic Forklift / Dhohinsa hin dandeenye / Zhongli Forklift / Gonfoo Forklift /OM Forklift /OPK Forklift /
Ispeesifikeeshinii seelii baatirii forklift elektirikii

電壓

24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V

容量

180ah, 210ah, 240ah, 280ah, 320ah, 350ah, 380ah, 400ah, 420ah, 450ah, 460ah, 480ah, 500ah, 520ah, 560ah, 580ah, 600ah, 620ah, 630ah, 680ah, 700ah, 720ah, 750ah, 780ah, 800ah, 820ah, 860ah, 900ah, 960ah, 1000ah, 1050ah, 1150ah, 1200ah

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bakka Bu’iinsa Baatirii Forklift Elektirikii Gatii 24V/36V/48V/60V/72V/80V/Nu Qunnamaa Oomishaa Baatirii Asiidii Liid”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
您好,有任何疑问请与我们联系!
Open chat