መተካእታ ኤሌክትሪክ ፎርክሊፍት ባትሪ ዋጋ 24V/36V/48V/60V/72V/80V/ርኸቡና ሊድ ኣሲድ ባትሪ ኣፍራዪ

¥4,600.00¥52,800.00

(ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ),(WhatsApp+86 17817703765) ዓለማዊ መጓዓዝያ, ልዑል ጽሬት, ርካሽ ዋጋ, ኤሌክትሪክ ፎርክሊፍት ባትሪ ኣቕራቢ ንኢንዱስትርያዊ ናይ ጽዕነት መኪና/ስታከር/ማተርያል መትሓዚ/ትራክተር/2V መሪሕነት-ኣሲድ ባትሪ/ብሕታዊ ልዑል-ዓቕሚ ባትሪ. ተግባራዊ ዝኸውን: ፓለቲን ፎርክሊፍት / ስታከር ፎርክሊፍት / ካውንተርባላንስ ፎርክሊፍት / ሪች ፎርክሊፍት / ምልቃም ፎርክሊፍት / ስግረ ሃገር ፎርክሊፍት / ከቢድ ስራሕ ዝሰርሕ ፎርክሊፍት / ቴሌሃንድለር / ልዕሊ 300 ስፔሲፊኬሽን ሞዴላት 180ah |210ah |240ah |280ah |320ah |350ah |380ah |400ah |420ah | 450ah | 460ah | 480ah | 500ah | 520ah | 560ah | 580ah | 600ah | 620ah | 630ah | 680ah | 700ah | 720ah | 750ah | 780ah | 800ah | 820ah | 860ah | 900ah | 960ah | 1000ah | 1050ah | 1150ah | 1200ah/For more ሞዴላት፡ በጃኹም ንኣገልግሎት ዓማዊል ተወከሱ።

Clear
SKU: N/A Category:

መምርሒታት ምእዛዝ ባትሪ ፎርክሊፍት፤
ዓሚል ባትሪ ክእዝዝ ከሎ፡ ምልክት ተሽከርካሪት፡ ሞዴል፡ ስፔሲፊኬሽን ባትሪ፡ ደረጃ ቮልቴጅ (V)ን ዓቕምን (AH)፡ ዝለዓለ ዓቐን ናይቲ ሳንዱቕ ሓጺን (ንውሓት*ስፍሓት*ቁመት/ጠቕላላ ቁመት)፡ መተሓላለፍቲ ክሕብር ይግባእ ( ፕላግ) ስፔሲፊኬሽንን ሞዴላትን፣ እንተተኻኢሉ ምስ ስእሊ ናይቲ ባትሪ ፓክ (ንምሉእ ባትሪ ንታሕቲ ምጥማት)።
ብሰንኪ ብዙሕ ቁጽሪ ሞዴላት ፍርያትን ዝሳተፉ ሰፊሕ ዞባታትን፡ ክፍሊት ምልኣኽ ክውሰን ኣይክእልን። እቲ ዓሚል ዝምልከቶ ኣድራሻ ወደብ/መዓርፎ ነፈርቲ ከቕርብ ኣለዎ፣ ንዝምልከቶ ክፍሊት ድማ ምስ ኣገልግሎት ዓማዊል ክረክብ ኣለዎ። ንዝሃብኩምና ርድኢት የቐንየልና ብዓይነት ዝተዳለወ ዓቕሚ 160-1200AH ምድጋፍ
መስርሕ ምፍራይ ባትሪ ፎርክሊፍት፤
01 ነዊሕ ናይ ኣገልግሎት ዕድመ
እቲ ኣወንታዊ ጽላት ናይቲ ባትሪ ቱቡላዊ እዩ፣ እቲ ኣሉታዊ ጽላት ድማ ልስሉስ እዩ፣ ልዑል ዓቕሚ፣ ትሑት ውሽጣዊ ተጻዋርነት፣ ርጉእ ልዑልን ትሑትን ሙቐት ኣፈጻጽማን ነዊሕ ናይ ኣገልግሎት ዕድመን ኣለዎ።
ከምኡ’ውን ካልኦት ርኡይ ብልጫታት፡ ከም ጽቡቕ ዓሚቝ ቻርጅ-ምፍሳስ ኣፈጻጽማ ዝኣመሰሉ።
02 ሽቦ ጽቡቕ ናይ ምሕራር ተጻዋርነት ኣለዎ።
እቲ ፍሉይ ቅይሕ ንብረት ብዝለዓለ ጽሬት ብዙሕ ባእታታት መሪሕነት መሰረት ዝገበረ ዳይ ምድርባይ ዝቖመ እዩ። እዚ ሽቦ ብሉጽ ናይ ምሕራርን ምጽዋር ምዝንባልን ኣለዎ፣ ካብ ካልኦት ሽቦታት ዝለዓለ።
03ናይ ባትሪ ቅኑዕነት ጽቡቕ እዩ።
እቲ ንጽል ዋህዮ ብወልዲንግ ወይ ተዓጻጻፊ ሽቦ ይተኣሳሰር፣ ጽቡቕ ምትእስሳር ባትሪን ካብ ዓሚቝ ምፍሳስ ሓያል ናይ ምሕዋይ ተግባርን ኣለዎ።
04ምዕቡል መስርሕ ምቕርራብ ምሕዋይ ጽላት
ናይ ውሽጢ ሃገር ምዕቡል ውሽጣዊ ቅርጺ ቴክኖሎጂ ምቕባል፣ ጽሬት ፍርያት ብጥብቂ ምቁጽጻር፣ ከምኡውን ቅድሚ ምልኣኽ ሚዛን፣ ቅኑዕነት፣ ምርግጋእን ተኣማንነትን ነፍሲ ወከፍ ባትሪ ምሉእ ብምሉእ ውሕስነት ምሃብ።
05 ልዑል ጥንካረ ዘለዎ ፖሊስተር ቱቦ
ልዑል ጥንካረ ዘለዎም ፖሊስተር ቱቦታትን ናይ PE ቦርሳ መፍለዪታትን ምጥቃም ኣብ እዋን ኣጠቓቕማ ንዘጋጥም ጸገም ምብታኽ ቱቦን ንኽልቲኡ ወገን ናይቲ ሓጺር ሰርኪዩት ኤሌክትሮድ ጉጅለ ዝኣቱ ሊድ ደንድራይት ዝፍጠር ናይ ሓጺር መስመር ጸገምን ብኣድማዒ መንገዲ ክፈትሕ ይኽእል፣ እዚ ድማ ንብቕዓት ናይቲ ባትሪ ናይ ኦክስጅን ዳግመ-ውህደት የረጋግጽ መልሲ ምሃብ.
05እቲ ሸል ካብ ላዕለዋይ ደረጃ ፒፒ ንብረት ዝተሰርሐ እዩ።
እቲ ናይ ባትሪ ሸልን መሸፈኒን ካብ ላዕለዋይ ደረጃ ፒፒ ንብረት፣ ምሉእ ብምሉእ ኣውቶማቲክ ናይ ኮምፒተር ሙቐት ምዕሻግ ቴክኖሎጂ፣ ስንባደ ዝከላኸል፣ ምፍሳስ ዝከላኸል፣ ከምኡ እውን ልዑል ሙቐት ዝፃወር ኮይኑ ዝተሰርሐ ኮይኑ ነቲ ፍርያት ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ይገብሮ።
ተግባራዊ ዝኾኑ ሞዴላት፤
ሄሊ ፎርክሊፍት / ሃንግዝሆው ፎርክሊፍት / ሊንደ ፎርክሊፍት / ቶዮታ ፎርክሊፍት / ቲሲኤም ፎርክሊፍት / ኮማትሱ ፎርክሊፍት / ሁንዳይ ፎርክሊፍት /
ሎንግጎንግ ፎርክሊፍት / ጂያንግሁዋይ ፎርክሊፍት / ታይሊፉ ፎርክሊፍት / ሊዚዮው ፎርክሊፍት / ዳው ፎርክሊፍት / ዚሊን ፎርክሊፍት / ሃይስተር ፎርክሊፍት /
BT ፎርክሊፍት / ኮቤልኮ ፎርክሊፍት / STILL ፎርክሊፍት / Jungheinrich ፎርክሊፍት / ኑኦሊ ፎርክሊፍት / ሱሚቶሞ ፎርክሊፍት / ሞቢሊቲ ፎርክሊፍት /
ዳልያን ፎርክሊፍት / ሊዩጎንግ ፎርክሊፍት / ዱሳን ፎርክሊፍት / ኒዩሊ ፎርክሊፍት / ቲዮው ፎርክሊፍት / ባኦሊ ፎርክሊፍት / ምትሱቢሺ ፎርክሊፍት /
ኒሳን ፎርክሊፍት/ ጂክሲንክስያንግ ፎርክሊፍት/ ዩን ፎርክሊፍት/ ክላርክ ፎርክሊፍት/ ኬላንግ ፎርክሊፍት/ ዙዮይ ፎርክሊፍት/ ዞንግሊ ፎርክሊፍት/
ማክስ ፎርክሊፍት / ዩጂያ ፎርክሊፍት / ኬፕ ፎርክሊፍት / ዳሎንግ ፎርክሊፍት / ዙምልዮን ፎርክሊፍት / ዓቢ መንኰርኰር ፎርክሊፍት / ቸሪ ፎርክሊፍት /
ቫይኪንግ ፎርክሊፍት / ንሱ ፎርክሊፍት / ሻንቱይ ፎርክሊፍት / ንሱ በሊሕ ፎርክሊፍት / ዶንግፋንግሆንግ ፎርክሊፍት / ጂንግጂያንግ ፎርክሊፍት / ሺያጎንግ ፎርክሊፍት /
ዌይሺሃይ ፎርክሊፍት / BYD ፎርክሊፍት / ሰይኮ ፎርክሊፍት / ሂሚክ ፎርክሊፍት / ፍንጀራ ዘይኣትዎ ፎርክሊፍት / ዞንግሊ ፎርክሊፍት / ዘውዲ ፎርክሊፍት /OM ፎርክሊፍት /OPK ፎርክሊፍት /
ስፔሲፊኬሽን ዋህዮ ባትሪ ኤሌክትሪክ ፎርክሊፍት

電壓

24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V

容量

180ah, 210ah, 240ah, 280ah, 320ah, 350ah, 380ah, 400ah, 420ah, 450ah, 460ah, 480ah, 500ah, 520ah, 560ah, 580ah, 600ah, 620ah, 630ah, 680ah, 700ah, 720ah, 750ah, 780ah, 800ah, 820ah, 860ah, 900ah, 960ah, 1000ah, 1050ah, 1150ah, 1200ah

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “መተካእታ ኤሌክትሪክ ፎርክሊፍት ባትሪ ዋጋ 24V/36V/48V/60V/72V/80V/ርኸቡና ሊድ ኣሲድ ባትሪ ኣፍራዪ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
您好,有任何疑问请与我们联系!
Open chat